Dette er det eneste lydopptaket vi tør å dele fra forlagsfesten! Tar vi opp eller tar vi ikke opp? Dette er komplisert.
Det er umulig å være på fylla og skrive – sant eller ikke? Linnis får i alle fall en genial idé til et realityshow i denne episoden. Høres den like genial ut nå, tro?