Dette er det eneste lydopptaket vi tør å dele fra forlagsfesten! Tar vi opp eller tar vi ikke opp? Dette er komplisert.